Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • PYRAMIDY

  Lidé si pod pyramidou nabíjejí vodu, kterou pak pijí, zalévají s ní kytky, či ji používají pro obklady.

  Dávní vládci a civilizace si stavěli pyramidy, které jim sloužily k získání nadpřirozených schopností a jejich mysl povznášely a rozvíjely.

  Ne každý dnes ví, že pyramida je tvarový zářič, neboli transformátor energie, který dokáže působit na hmotný vesmír, ale také na živé organismy.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

TOXOPLAZMÓZA

Popis toxoplazmózy

Toxoplazmóza představuje jednu z nejčastějších forem parazitární infekce, vždyť v latentní formě se objevuje až u jedné třetiny lidské populace. Ročně je v České Republice nahlášeno 400-800 případů akutní toxoplazmózy a zhruba 90 případů dětí infikovaných vrozenou toxoplazmózou.

U imunokompeten­tních osob (osob s dostatečnou obranyschopností) se toxoplazmóza vyskytuje ve formě celoživotní latentní infekce. V tomto případě člověk netrpí žádnými příznaky a infekce ho nijak neomezuje.

Závažnější komplikace nastávají u imunodeficitních osob (osob s oslabenou obranyschopností) a u transplacen­tárního přenosu infekce z matky na plod během těhotenství.

Původcem tohoto infekčního onemocnění je prvok Toxoplasma Gondii, kokcidie, která se řadí do kmene Apicomplexa. V životním cyklu Toxoplasmy se vyskytují tři stádia, stádium bradyzoitů, tachyzoitů a sporozoitů. Bradyzoité představují klidové formy toxoplasmy, které se vyskytují ve tkáňových cystách při latentní infekci.
Tachyzoité jsou charakterizováni jako rychle se množící formy aktivní při akutní infekci organismu nebo při reaktivaci latentní infekce. A nakonec sporozoité představují stádia, která vznikla sexuálně v definitivním hostiteli (v organismu kočky nebo jiných kočkovitých šelem) a která jsou vylučována ve formě tzv. oocyst do okolního prostředí.

Toxoplasma Gondii je schopna infikovat v podstatě všechny teplokrevné obratlovce. Definitivním hostitelem tohoto parazita je většinou kočka domácí, popřípadě jiné kočkovité šelmy. Mezihostiteli jsou převážně jejich oběti, drobní hlodavci. Do skupiny mezihostitelů můžeme ale zařadit i člověka a hospodářské živočichy chované pro produkci masa nebo mléka (skot, ovce, kozy, králíci, kuřata atd.).

Toxoplasma je schopna se sexuálně pomnožovat jen v kočičím organismu (konkrétně ve střevě kočky) a následně je vyloučena z organismu trusem. Kočka může být infikována pouze jednou za život a období, po které vylučuje oocysty se sporozoity, je odhadováno na několik týdnů (v této době kočky často trpí průjmy).

Oocysty ve vnějším prostředí dozrávají a dochází k tzv. sporulaci. V tomto momentě se stávají infekčními a nebezpečnými pro další živočichy. Oocysty kontaminují své okolí, např. zeminu, vodu, rostliny, a při kontaktu nebo pozření kontaminovaných složek dochází k infekci dalších organismů.

U ostatních živočichů se vyskytuje jen ve formě latentních tkáňových cyst (obsahujících bradyzoity), které se nalézají zejména ve svalové tkáni a v různých orgánech (např. v mozku, játrech, srdci atd.). Tachyzoité se v organismech vyskytují jen po krátkou dobu a to bezprostředně po nakažení toxoplasmou a přetrvávají do doby, než se infekce dostane do latentní formy.

Člověk může k infekci přijít třemi způsoby. Buď přímým kontaktem s infekčními oocystami, např. při čištění kočičího záchodku, při práci se zeminou, při hře na písečku, při konzumaci syrové kontaminované zeleniny nebo vody (nákaza touto cestou je málo frekventovaná), nebo konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně zpracovaného masa, které obsahuje tkáňové cysty (největší riziko nákazy představuje maso králičí a skopové, u vepřového masa je riziko nákazy nižší).

K nákaze toxoplazmózou může dojít i během těhotenství, kdy je infekce přenesena transplacentárně z matky na plod. Zřídkakdy může dojít k přenosu toxoplazmózy například transfúzí infikované krve nebo transplantací.

 

Rizikové faktory toxoplazmózy

S toxoplazmózou si můžete zahrávat, jestliže si pořádně neočistíte ovoce a zeleninu, neomyjete si ruce například po práci se zeminou nebo po kontaktu s kočkou či po manipulaci s potenciálně kontaminovanými předměty (kočičí záchůdek apod.)

Rizikovým faktorem může být i cesta do tropických a subtropických oblastí, kde se toxoplasma často vyskytuje.

Jsou známy i případy, kdy se člověk nakazil toxoplazmózou při krevní transfúzi nebo transplantaci orgánu. Tyto případy jsou ale opravdu ojedinělé.

 

Prevence toxoplazmózy

Preventivní opatření bychom měli dodržovat všichni, ale zejména těhotné ženy a imunodeficitní osoby by jim měly věnovat zvláštní pozornost.

Lidé by se měli dávat pozor na možnost infekce oocystami, které jsou vylučovány kočkami. Dbáme zejména na pečlivé omývání ovoce a zeleniny.

Po práci na zahradě, po manipulaci se syrovým masem a po kontaktu s kočkami si vždy pořádně umyjeme ruce. Je třeba omezit manipulaci s materiály, které mohou být potencionálně kontaminovány kočičími fekáliemi anebo při jejich manipulaci používat ochranné rukavice.

Dále je nutné pravidelně dezinfikovat kočičí záchůdek horkou vodou po dobu minimálně pěti minut a nekrmit kočky syrovým masem. Jídlo, které se chystáme zkonzumovat, chráníme před mouchami, šváby a dalším hmyzem.

Preventivní opatření bychom měli brát v potaz i při kontaktu s masem, vejci a mlékem. Maso dostatečně tepelně upravujeme (při teplotách vyšších než 70°C). Při manipulaci se syrovým masem se nikdy nedotýkáme úst a očí a po skončení práce si vždy pečlivě umyjeme ruce. Je také nezbytně nutné pravidelně čistit povrchy, které se používaly při zpracování syrového masa. Vejce si vždy dostatečně povaříme. Konzumujeme jen pasterizované a svařené mléko.

Těhotné ženy by se měly chránit před toxoplazmózou o to více, aby infekci nepřenesly na svůj plod. Je doporučováno podrobit se alespoň jednou na začátku těhotenství testům na toxoplazmózu. U plodu se může možnost infekce zjistit pomocí ultrazvuku, amniocentézy (odběru plodové vody) nebo sérologickým vyšetřením fetální krve.

 

Příznaky a projevy toxoplazmózy

O formě, stavu, příznacích a léčbě rozhoduje imunitní stav člověka.

Imunokompetentní osoby (osoby s dostatečně silnou obranyschopností) trpí většinou celoživotně latentní formou toxoplazmózy, při které se v organismu tvoří tzv. tkáňové cysty s bradyzoity. V tomto případě člověk nevnímá žádné specifické příznak a tato varianta infekce člověka nijak neomezuje.

imunodeficitních osob (u osob s oslabenou obranyschopností) však mohou vlivem této infekce nastat závažné komplikace.

Toxoplazmózu můžeme rozdělit do dvou skupin dle období, kdy byl organismus infikován. Dělíme ji na toxoplazmózu získanou a vrozenou.

Získaná toxoplazmóza se u člověka vyskytuje až po narození, a to jako celoživotní latentní infekce, která se až u 95% procent postižených neprojevuje žádnými příznaky. Inkubační doba trvá jeden až tři týdny.

Při tzv. primoinfekci (proniknutí toxoplazmózy do organismu) se objevuje tzv. akutní uzlinová forma, kdy se člověk cítí unavený a malátný, trpí bolestmi hlavy a svalů a kdy se mírně zduřují mízní uzliny, zejména uzliny submandibulární a šíjové.

Může však dojít k reaktivaci latentní formy (přeměna klidového do akutního stavu), zejména při oslabení imunity (při imunosupresivní nebo cytostatické terapii a při nákaze HIV). V této situaci propukne infekce, tkáňová cysta s bradyzoity praskne a následně se uvolní tachyzoité do okolí. Tato reaktivace se nejčastěji projevuje jako tzv. mozková toxoplazmóza, kdy dochází k degeneraci buněk centrálního nervového systému, což se projevuje bolestí hlavy, parézami, křečemi a poruchami vědomí. Dalším orgánem, který se může vyskytnout v ohrožení, je srdce.

Vrozená toxoplazmóza způsobuje zejména těžké poškození plodu. Rozsah poškození závisí na stádiu těhotenství, nejzávažnější komplikace vznikají v prvním trimestru gravidity. Příznaky infekce se většinou neobjeví ihned po porodu (může být diagnostikován hydrocefalus, chorioretinitida nebo kalcifikace mozku). Častěji se však mohou zjevit v novorozeneckém nebo dorosteneckém období a projevují se například chorioretiniti­dou, strabismem (šilháním), hluchotou, psychomotorickou retardací nebo epilepsií.

Oční toxoplazmóza.

 

Léčba toxoplazmózy

Léčba se indikuje pouze u těhotných žen, dětí s vrozenou toxoplazmózou, infikovaných dětí mladších pěti let, imunodeficitních osob a v případech oční toxoplazmózy.

Uzlinová forma infekce se u imunokompeten­tních osob, které nemají žádné příznaky, nikterak zvlášť neléčí, poněvadž infekce sama časem přechází do latentní formy.

Při léčebné terapii se nejčastěji používá spolehlivá kombinace látek- pyrimetaninu a sulfadiazinu. Protože tyto látky mohou mít negativní vliv na proces krvetvorby, užívá se ještě, jako ochranný faktor, kyselina listová. Tato kombinace léků je opravdu velice účinná, což pro příklad dokazuje i fakt, že se až o 90% snižuje riziko přenosu infekce na plod během těhotenství.

Tato léčebná terapie působí jenom na tachyzoidy, stimuluje akutní infekci k přechodu do latentní formy a zmírňuje rozsah poškození (a proto, například při infekci během těhotenství, není nutná interrupce).

Je opravdu nesmírně důležité, aby byla léčba akutní nebo vrozené toxoplazmózy léčena včas. Pokud by např. mozková toxoplazmóza zůstala neléčena anebo by byla léčena špatně, vedla by zcela jistě ke smrti pacienta.

 

Jak si mohu pomoci sám

Pokud víte, že v sobě máte latentní formu toxoplazmózy, nevyvolávejte paniku, váš imunitní systém se s touto infekcí sám popere a vy si ničeho ani nevšimnete.

Jestliže je vaše imunita oslabena, jezte hodně ovoce a zeleniny, můžete si také pořídit vitaminy ve formě tabletek, dodržujte zdravou životosprávu, hodně odpočívejte, nepřepínejte se, věnujte se nějaké fyzické aktivitě a vyhýbejte se stresovým a psychicky vyčerpávajícím vlivům.

 

Komplikace toxoplazmózy

Toxoplasmóza může způsobit komplikace, v případě, že zaútočí na imunodeficitní osoby, které nejsou schopny se jejím účinkům dostatečně bránit.

Tato infekce je zákeřná i v tom, že se může transplacentárně přenést i na plod, který její vinou, může nést závažné následky.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist