Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

Nový seznam nemocí

Připravili jsme pro Vás přehledný seznam všech běžných nemocí. Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • PYRAMIDY

  Lidé si pod pyramidou nabíjejí vodu, kterou pak pijí, zalévají s ní kytky, či ji používají pro obklady.

  Dávní vládci a civilizace si stavěli pyramidy, které jim sloužily k získání nadpřirozených schopností a jejich mysl povznášely a rozvíjely.

  Ne každý dnes ví, že pyramida je tvarový zářič, neboli transformátor energie, který dokáže působit na hmotný vesmír, ale také na živé organismy.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rakovina varlat

Zkuste jiný pohled na rakovinu a její prevenci s pomocí našich specialistů...

Popis nádorů varlat

Termín rakovina by měl být vyhrazen pouze pro maligní nádory z epitelových buněk – karcinomy. Široká veřejnost chápe rakovinu jako veškerá onemocnění nádorového původu. Obecně lze říci, že varlata mohou být postiženy celou řadou nádorů, které se liší od sebe původem ( z jakých buněk vznikly), stupněm diferenciace, biologickým chováním atd. Obdobný problém nacházíme i u problematiky nádorů vaječníků.

Velkou skupinou nádorů varlat tvoří nádory ze zárodečních buněk - tzv. germinální nádory. Každý rok je v České republice diagnostikováno okolo 400 případů onemocnění germinálními nádory.

Světová zdravotnická organizace ( WHO) dělí nádory na několik skupin: hlavní skupiny jsou už zmíněné germinální nádory, dále gonadostromální nádory, dále různé nádory ( karcinoid), lymfomy a plazmocytom varlete atd.

Rizikové faktory nádorů varlat

Hlavním rizikovým faktorem je nesestouplé varle. Varle zůstává v dutině břišní a nesestupuje do šourku. Tomuto jevu se říká kryptorchismus.

Při diagnóze testikulárního ( testis – varle) nádoru se u 1-2% mužů objeví nádor na druhé straně. Toto číslo reprezentuje 500 násobný vzestup incidence ve srovnání se zdravou mužskou populací.

Prevence nádorů varlat

Žádná specifická prevence neexistuje.

Příznaky a projevy nádorů varlat

Testikulární nádory se projevují tak, že dochází ke vzniku tuhého zduření varlete. To je základní příznak.

Při postižení pobřišnice dochází k silné bolesti v bedrech.

Dále jsou to poruchy vylučování ( při útisku močovodů dochází ke sníženému množství moči – oligourie) nebo poruchy střevní pasáže.

Při postižení v dutině hrudní to může být kašel, dušnost apod.

Může dojít ke vzniku gynekomastie, což je nárůst prsou u mužů, protože nádorové buňky mohou produkovat beta-podjednotky lidského chóriového gonadotropinu,který růst prsou stimuluje.

Popis jednotlivých typů nádorů varlat

Těžiště onkologické problematiky spočívá ve studiu a léčbě germinálních nádorů. Důvodem je fakt, že germinální nádory tvoří 90% všech nádorů varlat. Druhým důvodem je, že většina germinálních nádorů jsou nádory maligní.

Nejčastějším typem germinálního nádoru je tzv. seminom. Seminom varlete představuje zhruba 50% všech germinálních nádorů. Zjistilo se, že germinální nádory mají společný prekurzor ( tedy buňky, ze kterých vycházejí). Tímto prekurzorem je tzv. IGCNU ( intratubulární germinální neoplazie neklasifikovaného typu – intratubular germ cell neoplasia unclassified type).

Základní formou seminomu je seminom klasický. Klasický seminom může mít dvě varianty : seminom s vysokým mitotickým obratem a trofoblastový seminom. Seminom se vyskytuje téměř výhradně v dospělosti, kdy největší výskyt je u mužů ve věku okolo 40-ti let. Další faktem je to, že jeho incidence neustále stoupá. Nádor se projevuje především zvětšením varlete. Varle může být až mnohonásobně větší. Nádor postihuje celé varle, dlouho roste pouze v něm, až později prorůstá do nadvarlete a šourku.

Spermatocytární seminom je samostatnou jednotkou, protože se mnoha vlastnostmi liší od klasického seminomu. Nikdy se nevyskytuje mimo varle. U tohoto nádoru není prekurzorem IGCNU. Dalším specifikem spermatocytárního seminomu je to, že může postihovat i druhé varle. Tento seminom postihuje až starší muže (okolo 55-ti let).

Neseminomová skupina germinálních nádorů je tvořena především embryonálním karcinomem, nádorem ze žloutkového váčku ( yolk sac tumor), choriokarcinomem a skupinou tzv. teratomů.

Léčba nádorů varlat

Velký význam při léčbě testikulárních nádorů s maligním chováním je chirurgická léčba. Provádí se odstranění varlete ( tzv. orchiektomie), která se provádí ingvinálním přístupem. Tento výkon má jak diagnostickou, tak léčebnou hodnotu. Používá se ve všech stádiích testikulárních nádorů. Vyjmuté varle se stane zdrojem preparátů pro histopatologické vyšetření, které významně zpřesní a uzavře konečnou diagnózu.

Odstraňování ( disekce) uzlin za břišní dutinou je jednou z variant léčby u časným neseminomových nádorů. Problém je, že tato léčba je zatížena vznikem komplikací jako poruchy erekce a ejakulace. Z těchto důvodů se od této léčby opouští a je nahrazována chemoterapií či taktikou intenzivního sledování.

Radioterapie ( ozařování) se používá u seminomu jako pooperační ozáření pánevních uzlin a uzlin okolo aorty. Maximální dávka je 25 Gy. Pokud se najdou zvětšené uzliny za břišní dutinou ( retroperitoneum), zvyšuje se celková dávka na 35 Gy.

Chemoterapie, která se zavedla do léčby seminomů, znamenala velký průlom. Používá se léčba cisplatinou apod.

Prognóza onemocnění se výrazně zlepšila zavedením cisplatiny do léčebné praxe. I u forem, které se rozšířili do těla, je šance trvalého vyléčení až u 75% pacientů. Šance přežít se snižuje při přítomnosti nepříznivých prognostických faktorů, kterými jsou málo diferencované nádory ( horší prognózou je přítomnost embryonálnímu karcinomu).

Jak si mohu pomoci sám

Onkologické onemocnění je svépomocí prakticky neovlivnitelné. Obecně lze držet zásady chování nemocného ( klid na lůžku, žádný stres apod.) Zde se jedná o pocit subjektivní úlevy, nikoliv přímého ovlivnění nemoci.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1

Partnerské weby

image

Nový seznam nemocí

Připravili jsme pro Vás přehledný seznam všech běžných nemocí. Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

Reklama

image

Nový seznam nemocí

Připravili jsme pro Vás přehledný seznam všech běžných nemocí. Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

TOPlist