Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • PYRAMIDY

  Lidé si pod pyramidou nabíjejí vodu, kterou pak pijí, zalévají s ní kytky, či ji používají pro obklady.

  Dávní vládci a civilizace si stavěli pyramidy, které jim sloužily k získání nadpřirozených schopností a jejich mysl povznášely a rozvíjely.

  Ne každý dnes ví, že pyramida je tvarový zářič, neboli transformátor energie, který dokáže působit na hmotný vesmír, ale také na živé organismy.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rakovina ledvin

Zkuste jiný pohled na rakovinu a její prevenci s pomocí našich specialistů...

Popis nádorů ledvin

Pokud se budeme dívat na nádory ledvin v obecném měřítku, je třeba si je rozdělit na nádory benigní, jejichž povaha není agresivní, jsou většinou dobře operovatelné a nemají tendenci se agresivně rozrůstat do okolí nebo tvořit metastázy. Do této skupiny nádorů patří nádor, který se nazývá angiomyolipom (angio = cévy, myo = svalové buňky, lipom = nádor z tukové tkáně. Jak je již z názvu patrné, složení tohoto nádoru je pestré), který bývá často nacházen u pacientů s onemocněním tuberózní sklerózou.

Druhou skupinou jsou nádory maligní, které už mají většinou agresivní chování, mohou vytvářet metastázy, mohou se sami cévně zásobit a agresivně prorůstat do okolí, přičemž ničí tkáň, která jim stojí v cestě. Nejběžnějším maligním nádorem ledvin je karcinom. Pro vysvětlení tohoto pojmu. Karcinom bývá mylně považován za rakovinu jako takovou. Není tomu tak, protože karcinom je druh nádoru (stejně jako tumor, sarkom apod.), který se od ostatních liší tím, z jakých buněk vychází.

Základní stavební jednotkou ledvin je nefron. Nefron je možné si představit jako dlouhé potrubí, které má své specializované části a stáčí se různě ledvinou. Právě za tu speciální funkci jednotlivých částí nefronu mohou buňky, které vystýlají vnitřní část, tohoto „potrubí“. Ty buňky se jmenují epitelové a jejich hlavní schopností je roztřídit odpad, který je třeba z těla vyloučit močí (močovina, odpadní zplodiny metabolismu) a látky, které tělo potřebuje (voda, glukóza, bílkoviny).

Jakmile je tato jejich funkce porušena, ocitají se v moči látky, které v ní za normálních okolností být nesmějí, a to je signálem, že v ledvinách není něco v pořádku.

Abychom se vrátili ke karcinomu. Karcinom je nádor, který vychází právě z epitelových buněk a je to nejčastější druh všech nádorů – asi 80 %. V ledvinách se můžeme setkat s celkem třemi typy karcinomů – karcinom ledviny ze světlých buněk (Grawitzův nádor, adenokarcinom ledviny), papilárním renálním karcinomem a chromofobním renálním karcinomem. Dva poslední jmenované nejsou příliš běžné, z toho důvodu se jimi zabývat nebudeme.

Grawitzův nádor tvoří 70 – 80 % všech nádorů ledviny. Vytváří plné struktury, které napodobují strukturu žlázy, místy je možné najít lumen (otvor, který probíhá středem). Nádor je silně protkaný cévami, tudíž je dobře vyživovaný a funguje velmi dobře jako samostatná jednotka a zároveň tato vlastnost vysvětluje časný vznik metastáz, protože buňky nádoru se přímo dostávají do krevního proudu a jsou jím zanášeny na vzdálená místa, kde se usazují a vytvářejí metastatická ložiska nádoru. Výskyt Grawitzova karcinomu je nejčastěji mezi 40 – 60 lety života a je dvakrát častější u mužů než u žen.

Rizikové faktory nádorů ledvin

Rizikovými faktory pro vznik karcinomu ledviny jsou v první řadě kouření a genetická dispozice. Genetickými dispozicemi jsou míněné různé změny v lidském genomu (veškerá lidská genetická informace) nebo přítomnost dědičných chorob, které mohou s sebou nést riziko většího výskytu karcinomu ledvin, jako je tomu například u syndromu Von Hippel Lindau.

Zvýšený výskyt karcinomu je také pozorován u pacientů, kterým chronicky selhávají ledviny a jsou v dialyzačním léčení. Dále je pozorován větší výskyt u obézních pacientů, takže obezita je rozhodně brána jako rizikový faktor pro vznik karcinomu také.

Prevence nádorů ledvin

V případě, že se ve vaší rodině vyskytl karcinom ledvin, bylo by vhodné po čtyřicátém roce života navštívit lékaře a nechat si napsat kontrolní sonografické vyšetření ledvin. Problém karcinomu je nejčastěji v tom, že jakmile se objeví příznaky, je nádor natolik vyvinutý a často jsou přítomny vzdálené metastázy, že operace již nemusí být přínosem. Pokud je onemocnění zachyceno včas, je vcelku dobře řešitelné operací. Rozhodně k prevenci přispěje, když je člověk nekuřák a hlídá si svou váhu.

Příznaky a projevy nádorů ledvin

Příznaky nejsou nijak zásadní, právě v tom je karcinom ledvin velmi zrádný. Uvádí se jako přítomnost krve v moči (hematurie), případně bolest v bederní oblasti.

Obojí má bohužel svá úskalí. Hematurie je často mikroskopická, to znamená, že si jí člověk nemusí vůbec všimnout a většinou si jí opravdu ani nevšimne. Bolest v bederní oblasti je většinou, jedná-li se skutečně o karcinom ledvin, příznak až velmi pozdní, kdy už nádor má vzdálené metastázy na různých místech těla a kdy už je pomoc opravdu velice obtížná.

Častá je naopak chudokrevnost (anémie), ale aby ta byla ověřena, je třeba zhotovit krevní obraz. Taková malá pomůcka na odhalení, jestli člověk je chudokrevný – je dobré podívat se na sliznice dutiny ústní, případně na spojivku. Pokud jsou výrazně bledé, je zde pádné podezření, že množství červených krvinek není v normálu. S přesností se dá ale takový stav určit jen po řádném laboratorním vyšetření.

Když už jsme u krevního obrazu a náběrů krve. Může být přítomné vysoké množství vápníku v krvi. Nádor má totiž schopnost vzdáleně řídit hladinu vápníku v plazmě.

Jako obecně u každého nádorového onemocnění je často přítomný velký úbytek váhy (velkým úbytkem je míněna ztráta zhruba kolem deseti kilogramů váhy během přibližně půl roku). Toho si většinou každý všimne včas, a pokud ta ztráta váhy není úmyslná, hodně případů to dovede až k lékaři.

Mnohdy je prvním příznakem patologická zlomenina. Co to znamená? To je taková zlomenina, ke které dojde při zdánlivě nevinném pohybu – například došlap ze schodů, malý náraz rukou například o roh stolu. Je-li v takovém případě objeven nádor ledvin, je patologická zlomenina příznakem, že nádor metastazoval do kostí. V případě přítomnosti metastáz se přežití pohybuje v průměru kolem jednoho roku.

Léčba nádorů ledvin

Možností terapie je několik, ale úspěšnost je v největší míře závislá na stádiu, ve kterém byl nádor zachycen.

Chirurgická léčba spočívá buď v částečném (je-li nádor malý a bylo by zbytečné brát pacientovi celou ledvinu a doživotně ho tak zatížit dialýzou) nebo kompletním odstranění postižené ledviny. Současně se berou i okolní lymfatické uzliny. Tento postup se volí i u pacientů, kteří mají metastázy, protože je zde určité procento naděje, že po odstranění nádoru mohou zmizet.

Radioterapeutická léčba se používá výjimečně, hlavně v případech, kdy není možné použít léčbu chirurgickou.

Imunoterapie – je nejefektivnější volbou i v případě, že jsou přítomné metastázy a u některých případů je možné dosažení trvalých výsledků. Léčba se provádí buď interferonem alfa, nebo interleukinem 2 – oba dva jsou pro tělo přirozené, protože za určitých okolností se v něm sami tvoří.

Jako perspektivní metodou do budoucna se jeví transplantace kmenových buněk, které by mohly mít schopnost zničit nádorové buňky vyvoláním imunitní obranné reakce organismu.

Jak si pomoci sám

V případě, že byl nádor již diagnostikován a zejména, jedná-li se o zhoubný nádor, není cesty, jak si sám pomoci natolik, aby to výrazně prospělo léčbě.

Komplikace nádorů ledvin

Karcinom ledvin je onemocnění, které je závažné, zvlášť pokud je odhaleno v pozdějším stádiu. Komplikace v počátcích nemoci nejsou nijak zásadně patrné a člověk často bohužel ani neví, že je nemocný.

Nejobávanější komplikací je vznik metastáz, protože jejich přítomnost znesnadňuje léčbu a zhoršuje prognózu onemocnění. Metastázy jsou vzdálená ložiska tkáně nádoru. Jejich přítomnost v orgánech působí různorodě – mohou tkáň utlačovat, odebírat jí ve značné míře živiny nebo mohou produkovat látky, které působí ničení hostitelské tkáně.

Karcinom ledvin nejčastěji metastazuje do plic, do mozku nebo do kostí. Právě v kostech může způsobovat vstřebávání kostní hmoty a s tím související vznik zlomenin, i když na kost nepůsobí velké mechanické násilí, jak již bylo popsáno výše.

Další komplikace je spojená s léčbou. Léčba imunoterapií je sice velmi perspektivní, ale jsou při ní přítomny nežádoucí účinky v podobě vysokých horeček nebo nízkého tlaku.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist