Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • PYRAMIDY

  Lidé si pod pyramidou nabíjejí vodu, kterou pak pijí, zalévají s ní kytky, či ji používají pro obklady.

  Dávní vládci a civilizace si stavěli pyramidy, které jim sloužily k získání nadpřirozených schopností a jejich mysl povznášely a rozvíjely.

  Ne každý dnes ví, že pyramida je tvarový zářič, neboli transformátor energie, který dokáže působit na hmotný vesmír, ale také na živé organismy.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Astigmatismus

Popis astigmatismu

Astigmatismus je oční vada způsobená chybným nebo zdeformovaným zakřivením rohovky. Je to onemocnění poměrně hojně zastoupené v naší populaci (zhruba 10% lidí trpí touto vadou) s různou velikostí postižení.

Pokud mluvíme o astigmatismu, myslíme tím obvykle oční vadu. Nejinak tomu bude i v tomto textu o něm. Je ale důležité rozlišit pojmy, které s astigmatismem souvisí. Astigmatismus jako takový je totiž fyziologická vlastnost oka která říká, že rohovka není dokonale symetrická a kruhová, ale je mírně elipsoidního tvaru. Kdyby rohovka byla dokonale kulovitá, paprsky, které skrze ní procházejí, by se na sítnici zobrazily jako tečka. Takovému astigmatismu říkáme fyziologický a má ho téměř každý člověk. Je tedy úplně normální a nepatří do očních vad. Pokud je ale změněno zakřivení rohovky například nejrůznějšími záněty, jedná se již o nepravidelný astigmatismus, který je oční vadou. Této vadě říkáme také asférická refrakční.

Pro pochopení astgmatismu je nutné nejprve popsat, jak vypadá naše oko (bulbus oculi). Oči jsou smyslovým orgánem, které zajišťují jeden z nejdůležitějších vjemů u člověka – zrak. Oči jsou párové a jsou uloženy v lebce v místě, které je nazýváno jako očnice (orbita). Skládá se ze tří vrstev, které se dále rozdělují na jednotlivé součásti oka.

Vrstva nejblíže povrchu se jmenuje tunica fibrosa (jejími orgány jsou rohovka a bělima), vrstva pod ní tunica vasculosa (do této vrstvy patří cévnatka, řasnaté těleso a duhovka) a vrstva, která se nachází nejhlouběji jako tunica nervosa (jejím jediným orgánem je sítnice). Ze sítnice vychází zrakový nerv (nervus opticus), který prochází otvorem v kostěné orbitě až dovnitř lebky. Tento nerv patří mezi dvanáct hlavových nervů a jeho úkolem je přivádět zrakové podněty do mozku. Teprve v něm se samotný vjem vybaví.

Ve vrstvě tunica fibrosa se nachází rohovka (cornea). Je to dokonale průhledný, bezbarvý orgán oka, který má mimo jiné za úkol chránit oko. Přestože je rohovka průhledná, obsahuje malá nervová vlákna, která jsou citlivá na různé podněty. Díky nim je dotyk rohovkou zaznamenán a dojde k zavření oka (mrknutí). Tím je omezeno potencionální nebezpečí. Rohovka se nad bělimou vyklenuje a její tvar připomíná hodinové sklíčko. Právě přes rohovku prochází veškeré obrazy, které okem procházejí až na sítnici, kde se pak tvoří signál jdoucí do mozku. V mozku se pak obraz vybaví. Proto je důležitá úplná čirost, průhlednost a správné zakřivení, které obraz nijak nezdeformuje.

Jak již bylo řečeno, protože je při astigmatismu rohovka změněná, není možné, aby se paprsky světla, které jí projdou sešly na sítnici v ohnisku tak, jak by měly. Proto lidé, kteří astigmatismem trpí vidí neostře na blízko i na dálku.

Rizikové faktory astigmatismu

Rizikem jsou v případě astigmatismu různé záněty nebo třeba úrazy, při kterých jsou zasaženy oči. Protože astigmatismus je možné způsobit mechanickým působením, vyskytuje se v hojné míře i u lidí, kteří trpí různými alergiemi. Tito lidé si protírají a mnou ve větší míře oči a tím, že dlouhodobě působí na rohovku, ji svým způsobem mírně deformují. Potom může dojít právě k různým chybám v jejím zakřivení, které pak způsobí astigmatismus. Jaká bude jeho míra pak záleží na postižení rohovky.

Prevence astigmatismu

Prevencí proti astigmatismu je snaha o brzké vyléčení zánětů v očích. Proto pokud o nějakém zánětu oka víme, je vždy lepší navštívit očního lékaře, který naordinuje léčbu. Je třeba mít na paměti, že oči jsou velice citlivým orgánem. A protože zrak je prakticky nejdůležitějším smyslem pro člověka, měli bychom se o ně patřičně starat.

Dále je také vhodné vyvarovat se aktivit, které by mohly způsobit úrazy očí. Alergici by si také měli dávat pozor, aby si oči příliš neprotírali. Takzvané svědění očí je lepší vyřešit s alergologem nebo aplikací kapek, které oči zvlhčí a jsou pro tento účel vhodné.

Příznaky astigmatismu

Hlavním příznakem je neostré vidění a to jak na blízko tak i na dálku. Astigmatismus je také často spojen s dalšími očními vadami jako je krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost (hypermetropie). Pacienti také nejsou schopni rozlišit kontrasty mezi různě zakřivenými řádky při kontrole speciálními tabulkami.

Léčba astigmatismu

Astigmatismus je v dnešní době již poměrně dobře korigovatelný. Je několik možností léčby. Pacient buď může nosit torické čočky, které vyrovnávají nepravidelnost rohovky. Jejich používáním se dosahuje i správného lomu světla na ní a tím i ostřejšího vidění. Světlo se tedy láme do ohniska sítnice jako při fyziologickém stavu. Výběr torické čočky záleží také na dalších vadách oka. Tyto čočky mohou bý zároveň i dioptrické, protože pacienti s astigmatismem často trpí zároveň blízkozrakostí nebo dalekozrakostí. Při vybírání správné čočky je jim nejprve nasazena torická čočka bez přidaných dioptrií. Pokud i při její aplikaci je vidění rozostřené, zkouší lékař jeho zrak a podle výsledků přidává na jednotlivé čočky další dioptrie.

Druhou možností je brýlová korekce cylindrickými skly.

Další variantou je také operace. Při ní je rohovka laserově vyhlazena a tím zmizí její chybná zakřivení. Pacienti ale mohou vidět i nadále rozostřeně pokud trpí nějakou další oční vadou jako třeba dalekozrakostí nebo krátkozrakostí. Tyto vady jsou způsobeny změnou délky oka nebo chybnou lomivostí čočky a laserová operace rohovky na ně nemá žádný vliv.

Jak si mohu pomoci sám?

U této oční vady je snad jedinou pomocí dodržování preventivních opatření. Protože oko je ale velice citlivým orgánem, je vždy lepší vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Komplikace astigmatismu

Astigmatismus je poměrně nekomplikující se onemocnění. Je ale možné, aby se při jeho léčbě dostal do oka zánět například při aplikaci neočištěných čoček nebo čoček, kterým vypršela doba trvanlivosti. Je proto nutné respektovat doporučení výrobce. Komplikace mohou nastat i po laserové léčbě. Jedná se o operaci a může tedy dojít k různým pooperačním obtížím jako je třeba zánět nebo infekce.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist