Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

Nový seznam nemocí

Připravili jsme pro Vás přehledný seznam všech běžných nemocí. Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • PYRAMIDY

  Lidé si pod pyramidou nabíjejí vodu, kterou pak pijí, zalévají s ní kytky, či ji používají pro obklady.

  Dávní vládci a civilizace si stavěli pyramidy, které jim sloužily k získání nadpřirozených schopností a jejich mysl povznášely a rozvíjely.

  Ne každý dnes ví, že pyramida je tvarový zářič, neboli transformátor energie, který dokáže působit na hmotný vesmír, ale také na živé organismy.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

VITAMIN C

Vitamin C (kyselina askorbová)

Kromě dostatečného množství základních živin potřebuje živý systém i malá množství dalších nezbytných látek označovaných jako esenciální složky výživy. Významné postavení má mezi nimi i malá skupina sločenin označovaných jako vitaminy (vita=život). 

Doporučená denní dávka (DDD) je kome 60mg. Ovšem zásobníky v organismu jsou nasyceny až při dávce 100-150mg/den u mužů a 80-100mg/den u žen. Tento fakt vede k myšlence, že DDD by měla být vyšší.

Vitamin C je rozšířen v rostlinnách, nejvíce v šípcích, černém rybízu, zelené paprice, citronech a pomerančích.

Při nedostatku nejprve vysychá kůže, člověk hubne, má pocit únavy a později se projevují příznaky kurdějí- podkožní krvácení, krvácení dásní, vypadávání zubů, náchylnost k infekcím.

 

Základní informace o vitamínu C


Vitamin C je známý také pod názvem kyselina L-askorbová, je to ve vodě rozpustný vitamin, který se přirozeně vyskytuje v některých potravinách.

Člověk, na rozdíl od většiny zvířat, není schopen si vitamin C tvořit, musí ho přijímat z potravy.


Základní informace o vitaminu C

V těle člověka má vitamin C funkci katalyzátoru biochemických reakcí.

Omezuje škodlivé účinky volných radikálů prostřednictvím své antioxidační aktivity, a tak pomáhá předcházet rozvoji některých druhů rakoviny, kardiovaskulárních i jiných nemocí, u nichž sehrává svou negativní klíčovou úlohu právě oxidační stres. Kromě biosyntetické a antioxidační funkce má důležitou roli ve správném fungování imunity. Podílí se na metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů.

Kde je vitamin C nezbytný?
- Při syntéze kolagenu, karnitinu, dopaminu, steroidních hormonů v nadledvinkách a některých neurotransmiterů.
- Účastní se metabolizmu železa, mědi a žlučových kyselin, metabolizmu kyseliny listové a některých aminokyselin,
- chrání organizmus před zátěží těžkými kovy.

Skorbut - nedostatek vitaminu C
Česky kurděje. Tato nemoc se vyznačuje únavou, malátností, rozšířením pojivové tkáně, slabostí a křehkostí malých cév. Projevuje se zhrubnutím kůže, krvácením kolem vlasových folikulů, petechiemi – krvácivými projevy na kůži (malé červené tečky), krvácením do kloubů, zpomalením hojivých procesů a zpomalenou tvorbou červených krvinek. Pokud se skorbut neléčí, dochází k otokům dolních končetin, k poruše močení a poruchám citlivosti. Pokud nepodáváme vitamin C v potravě dlouhou dobu, může nastat i smrt.


Základní informace o vitaminu C

Vitamin C je neustále zkoumán
Chemicky byl poprvé izolován v roce 1928 maďarským biochemikem, laureátem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, Albertem Szent-Györgyim, tehdy pod názvem kyselina hexuronická.


Základní informace o vitaminu C

O čtyři roky později, v dubnu 1932, Charles Glen King z Pittsburské univerzity


Základní informace o vitaminu C

dokázal, že se jedná o stejnou chemickou látku, která je obsažena v ovoci a zabraňuje skorbutu. Nezávisle na něm a přibližně ve stejné době k tomuto objevu dospěl i Albert Szent-Györgyi.

Sir Walter Norman Haworth z univerzity v Birminghamu, držitel Nobelovy ceny za chemii, dokázal jako první vypracovat přesnou chemickou strukturu vitaminu C a vyrobit jej syntetickou cestou.

Kyselina L-askorbová
patří do skupiny vitaminů rozpustných ve vodě, je citlivá na teplo a vysoce citlivá na proces oxidace. Její sumární vzorec je C6H8O6. Kyselina L-askorbová je jediným izomerem kyseliny askorbové.

Kyselina askorbová sa účastní oxidačně-redukčních, hydroxylačních, amidačních (NH2) a jiných reakcí v těle. Je vychytávačem reaktivních forem kyslíku, jež hrají úlohu v patogenezi aterosklerózy a ischemicko-reperfuzních poškozeních tkáně. (Určité tkáně jsou přitom poškozeny náhlým nedostatkem kyslíku (tzv. ischemie) a následně dojde k obnovení jeho přísunu (tzv. reperfuze).)

Kyselina askorbová způsobuje snížení přilnavosti (adheze) bílých krvinek a krevních destiček na vnitřní cévní vrstvu (endotel), snižuje katabolickou aktivitu enzymu arylsulfatáza B, snižuje peroxidaci lipidů, chráni před oxidanty, jež jsou přítomny v cigaretovém kouři, regeneruje ?-tokoferol (vitamin E).

Vlastnosti vitaminu C
Působí antioxidačně při hojení úrazů, fraktur, operačních ran, také má ochranný účinek před zářením. Účastní se katabolické přeměny cholesterolu na žlučové kyseliny. Je důležitý v metabolizmu kostí a pojivové tkáně, protože se účastní syntézy kolagenu a inkorporace sulfátu do mukopolysacharidů. Má cytotoxické účinky na rakovinné buňky, přičemž pravděpodobným mechanizmem účinku je aktivace DNA-ázy a destrukce DNA, případně prooxidační účinek na katalázu deficientní rakovinné buňky. Působí antioxidačně při hojení replantátů, fraktur a ran a má radioprotektivní účinek. Účastní se katabolické přeměny cholesterolu na žlučové kyseliny. Je důležitý v metabolizmu kostí a pojivových tkání, protože se účastní syntézy kolagenu a inkorporace sulfátu do mukopolysacharidů. Má cytotoxické účinky na rakovinné buňky (přičemž pravděpodobným mechanizmem účinku je aktivace DNA-ázy a destrukce DNA), případně prooxidační účinek v rakovinných buňkách deficientních na katalázu.

Zvyšuje imunitní reakci organizmu.

Tělesné zásoby kyseliny askorbové
U zdravých lidí je to zhruba 1500 mg, což při doporučeném denním příjmu 60 mg vitaminu C znamená koncentraci v plazmě asi 0,8 mg / dl, t.j. 45 ?mol / l. Koncentrace kyseliny askorbové je vyšší v bílých krvinkách a krevních destičkách než v červených krvinkách. Koncentrace v bílých krvinkách odpovídá koncentraci v tkáních.

Bílé krvinky zdravých dospělých lidí mají koncentraci ca. 27 ?g na 108 buněk. Množství kyseliny askorbové v bílých krvinkách je v inverzním vztahu k jejich počtu, a proto může docházet k falešně nízkým výsledkům u pacientů s leukocytózou.

Při zvýšeném příjmu C se zvýší jeho koncentrace v plazmě, a to v prvních fázích lineárně. Renální práh pro kyselinu askorbovou je asi 1,5 mg / dl plazmy (85 ?mol / l), potom dochází k jejímu vylučování.

Metabolizmus vitaminu C
Nejdůležitější metabolickou cestou vitaminu C je přeměna na oxalát. Ten se vylučuje močí, přičemž hlavním meziproduktem je dehydroaskorbát.

Dalším metabolitem vitaminu C, nacházejícím se v lidské moči, je neaktivní 2-sulfát kyseliny askorbové.

Kromě toho byl z lidské moči izolován také další metabolit kyseliny askorbové, a to konjugát askorbové a beta-D-glukuronové kyseliny.


Minimální denní dávky vitaminu C (RDAs)


Základní informace o vitaminu C

Příklady přírodních zdrojů vitaminu C


Základní informace o vitaminu C

Indikace vitaminu C
Vzhledem ke své antioxidativní funkci je vitamin C používán pro léčbu a prevenci celé řady zdravotních problémů: rakoviny (prevence a léčby), kardiovaskulárních chorob, věkem podminěné makulární degenerace (AMD) a šedého zákalu, a prochlazení.

Imunitní systém
Dnešní důkazy naznačují, že pravidelný příjem vitaminu C v dávkách nejméně 200 mg / den nesnižují ve všeobecné populaci výskyt nachlazení. Ale tyto příjmy mohou být užitečné u lidí vystavených extrémnímu fyzickému cvičení, případně studenému prostředí. Také u starších lidí a chronických kuřáků. Užívání potravních doplňků s vitaminem C může zkrátit dobu trvání nachlazení a způsobit zlepšení v závažnosti příznaků. Také je dokázáno, že kyselina askorbová stimuluje imunitní systém a její užívání je prospěšné při infekci respiračního systému. Potlačuje průduškovou hyperreaktivitu také u astmatu - snižuje frekvenci záchvatů a zvyšuje expirační objem.

Nachlazení
V roce 1970 Linus Pauling dokázal, že vitamin C by mohl úspěšně léčit prochlazení, případně mu předcházet. Výsledky následných kontrolních studií byly rozporuplné, což vede k diskusím.

V roce 2007 Cochrane zkoumal placebem kontrolovanými testy týkajícími se použití nejméně 200 mg / den vitaminu C podávaného buď nepřetržitě, tj. ve smyslu profylaktické léčby, anebo po nástupu prochlazení. Profylaktické podávání vitaminu C nijak výrazně nesnížilo riziko vzniku prochlazení ve všeobecné populaci (přibližně o 8 %). Ale ve studiích, které zahrnují sportovce a lidi vystavené extrémnímu tělesnému cvičení, snížilo profylaktické použití vitaminu C v dávkách v rozmezí od 250 mg / den do 1 g / den prochlazení o 50 %.

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) a šedý zákal (katarakta)
AMD a šedý zákal jsou dvě z hlavních příčin ztráty zraku u starších pacientů. Oxidační stres by mohl přispět k etiologii obou nemocí. Vitamin C a další antioxidanty sehrávají úlohu při léčbě těchto chorob. Celkově jsou v současné době dostupné důkazy, že vitamin C podávaný samostatně nebo s dalšími antioxidanty ovlivňuje vznik AMD. Ale některé výsledky naznačují, že vitamin C může pouze zpomalit progresi AMD u lidí s vysokým rizikem vzniku pokročilé AMD. Vysoký příjem vitaminu C a vyšší koncentrace v plazmě byly v některých studiích spojeny s nižším rizikem vzniku šedého zákalu.

Kardiovaskulární choroby
Z mnohých epidemiologických studií vyplývá, že vysoký příjem ovoce a zeleniny je spojen se sníženým rizikem kardiovaskulárních chorob. Částečně to souvisí s obsahem antioxidantů v těchto potravinách, protože oxidační poškození, počítaje oxidační modifikace lipoproteinů s nízkou hustotou, je hlavní příčinou kardiovaskulárních chorob. Příjem vitaminu C menší než 50 mg denně představuje vysoké riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, přičemž riziko je vyšší u mužů než u žen. Při hypertenzi zejména ve stáří se pokles krevního tlaku projeví už za 6 týdnů užívání 250 mg kyseliny askorbové denně.

Prevence rakoviny
Epidemiologické důkazy naznačují, že vyšší spotřeba ovoce a zeleniny s obsahem vitaminu C je spojena s nižším rizikem většiny typů rakoviny. Vitamin C může omezit tvorbu karcinomů (např. nitrosaminy in vivo); moduluje imunitní reakci a prostřednictvím své antioxidační funkce případně zmírnit oxidační poškození, jež by mohlo vést k rakovině. Většina studií prokázala úzkou souvislost mezi nízkým příjmem vitaminu C v potravě a rakovinou plic, prsu, tlustého střeva nebo konečníku, žaludku, ústní dutiny, hrtanu nebo hltanu, jícnu. Vitamin C brání rakovinotvornému působení helicobacter pylori (v množství cca 100 mg denně) a metaplazii sliznice žaludku (a následně rakovině). Klinické studie s vitaminem C nemají jednoznačný výsledek, protože se v nich analyzuje široké rozpětí užívané dávky.

Léčba rakoviny
V roce 1970 studie podle Camerona, Campbella a Paulinga dokázaly, že vysoké dávky vitaminu C mají blahodárné účinky na kvalitu života a jeho prodloužení v terminálním stadiu rakoviny. Ale některé následné studie – také randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie u Moertel a kol. z Mayo Clinic nedokazují tyto závěry. V této studii u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem, kteří dostávali 10 g / den vitaminu C, se neukázal lepší efekt než u těch, kteří dostali placebo. Autoři zhodnotili, že vitamin C nepřináší žádný významný přínos proti úmrtnosti.

Léčba rakoviny a aplikační cesta
Rozvíjející se výzkum naznačuje, že cesta podávání vitaminu C (intravenózní verzus tabletková - perorální), by mohla vysvětlit rozporuplné výsledky. Většina studií, mimo jiné i ta, kterou vykonal Moertel a kol., sledovala účinky pouze po tabletkovém podání, zatímco Cameron a jeho kolegové použili kombinaci tabletkového a intravenózního podání.

Tabletkové podávání vitaminu C, a to také ve velmi vysokých dávkách, může zvýšit plazmatickou koncentraci vitaminu C na maximálně 220 mikromolů / l, zatímco intravenózní podání může zvýšit plazmatické koncentrace až na 26000 mikromolů / l. Koncentrace tohoto rozsahu jsou selektivně cytotoxické pro nádorové buňky in vitro. Na základě těchto poznatků a několika kazuistik pacientů s pokročilými nádory, kteří měli mimořádně dlouhé doby přežití po podávání vysokých dávek vitaminu C (i.v.), někteří vědci přehodnotili zařazeni vitaminu C mezi léky na rakovinu. Není jisté, zda doplňující vitamin C a jiné antioxidanty by mohly spolupracovat s chemoterapií nebo ozařováním. Proto by se měli jednotlivci podstupující tyto postupy poradit se svým onkologem před přijetím vitaminu C zejména ve vysokých dávkách. Není prokázán vliv na rakovinu prostaty a ovárií, konečníku, plic a děložního hrdla.

Další indikace vitaminu C
Vit. C potencuje imunitu i při očkování, zvyšuje kvalitu spermatogeneze, chrání spermie před oxidačním stresem - zejména u kuřáků, snižuje absorpci některých těžkých kovů.

Nežádoucí účinky
Podávání vysokých dávek kyseliny askorbové může mít nežádoucí účinky. U novorozenců matek, které užívaly vysoké dávky vitaminu C, se mohou vyskytnout projevy skorbutu (kurdějí) anebo syndrom vysazení. Podobný jev se může vyskytnout u lidí, kteří náhle vysadili vysoké dávky kyseliny askorbové.

Klírens
Clearance z anglického clear = čistit: Klírens určité látky je množství plazmy, která se očistí od této látky za jednotku času. Vysoké dávky vit. C snižují sérové hladiny kyseliny močové účinkem na její klírens, a tím může dojít ke zhoršení diagnózy dny a u predisponovaných osob může dojít k urychlení vzniku akutní artritídy. U glukózo-6-fosfátdehydrogenáza-deficientních pacientů může dojít k hemolýze (rozpad červených krvinek).

Vzestup vylučování oxalátů močí vyvolává někdy pocit pálení při močení, přechodně průjem. Podávání vysokých dávek může ojediněle vyvolat úzkost, zhoršený
spánek a agresivitu.

FNB (Food and Nutrition Board)
FNB stanovila hodnoty pro tolerovatelný příjem vitaminu C. Dlouhodobý příjem vitaminu C nad tolerované hodnoty může zvýšit riziko nežádoucích účinků na zdraví.


Základní informace o vitaminu C

Lékové interakce
Bezpečnost a účinnost využití vitaminu C a dalších antioxidantů po dobu léčby rakoviny je rozporuplné. Některá data naznačují, že by antioxidanty mohly chránit nádorové buňky před radioterapií a chemoterapií (např. cyklofosfamid, chlorambucil, karmustin, busulfan, thiotepa a doxorubicin). Některé z těchto údajů byly kritizovány kvůli špatnému designu studie. Další údaje naznačují, že antioxidanty by mohly chránit normální (zdravé) tkáně před chemoterapií a ozařováním nebo zlepšit účinnost léčby rakoviny. Osoby, jež absolvují chemoterapii nebo ozařování, by se měly poradit se svým onkologem před začátkem užívání vitaminu C či jiných antioxidačních doplňků, a to zejména ve vysokých dávkách.

Vysoké dávky vitaminu C mohou zvýšit vstřebávání vitaminu B12, železa a V-penicilinu z trávicí soustavy, ovlivnit metabolizmus vitaminu B6, zvýšit plazmatické koncentrace perorálních kontraceptiv, snížit účinnost antikoagulancií, snížit účinek heparinu. Kyselina askorbová zvyšuje vylučování oxalátů v moči, a tím vzniká riziko krystalurie při užívání sulfonamidů, PASu.

Vitamin C může zvýšit množství nebiotransformovaného izoprenalinu, a tím může vést k signifikantní potenciaci jeho farmakologické aktivity. Kyselina acetylsalicylová snižuje biologickou dostupnost kyseliny askorbové.

Kyselina askorbová se nesmí kombinovat s roztokem digoxinu, heparinu, s hyaluronidázou, s inzulinem, noradrenalinem, aminofylinem a s roztokem obsahujícim hydrogenuhličitan sodný.

Liposomální vitamin C
Liposomální vitamin C znamená lipidy obalený granulát z kyseliny askorbové, jenž umožňuje mnohonásobně intenzivnější vstřebávání do tělesných buněk, a to dokonce i v porovnání s megadávkami vitaminu podávanými injekčně.

Liposomální vitamin C nám dává způsob, jak získat velmi vysoké dávky vitaminu C, a tak dosáhnout léčivého účinku vitaminu C proti některým závažným zdravotním problémům včetně rakoviny.

Různé lékařské výzkumy dospěly k závěru, že vitamin C je nezbytný pro zdraví. Liposomální vitamin C je způsob, jak dosáhnout dobré množství vitaminu C a absorbovat ho úplně snadno, s lehkostí.

Liposomální vitamin C se plně absorbuje, a protože se užívá perorálně, může být používán každý den, a to několikrát denně. (Kdežto denní intravenózní podávání a injekce jsou velmi nepraktické, a navíc nejsou bez rizika.)

Liposomy
Liposomy jsou mikroskopické kuličky tuku o průměru vlasového vlákna. Jsou vyrobeny z fosfolipidů a mají „naložit náklad“ ve formě živiny skryté uvnitř.


Základní informace o vitaminu C

Liposomy jsou navrženy tak, aby se omezily střevní těžkosti. (Tuková vrstva liposomu chrání vitamin C před přímým kontaktem se žaludkem a střevy.)

Doporučená denní dávka liposomálního vitaminu C je obvykle 1000 mg. V některých případech mohou lékaři předepsat víc.

Liposomy mají vnější strukturu stejnou, jakou má buněčná membrána, a tak se s ní při vzájemném dotyku v podstatě sloučí.

Vitamin C v liposomech je tedy přímo dodáván do buňky.


Základní informace o vitaminu C

Studie liposomálního přenosu


Základní informace o vitaminu C

Zdroj: Avita
Překlad pro SYMBIVITU: PhDr. P. Šáchová

 

Nové a aktualizované články

 • 1

Partnerské weby

image

Nový seznam nemocí

Připravili jsme pro Vás přehledný seznam všech běžných nemocí. Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

Reklama

image

Nový seznam nemocí

Připravili jsme pro Vás přehledný seznam všech běžných nemocí. Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

TOPlist